bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Majątek Polskiej Akademii Nauk

Mienie Akademii obejmuje prawa majątkowe, a w szczególności prawo własności, prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tymi gruntami.

Zestawienia dotyczące gruntów i budynków PAN na dzień 30.12.2016r.
Budynki Polskiej Akademii Nauk w rozbiciu na województwa
Grunty Polskiej Akademii Nauk w rozbiciu na województwa


Opublikował: admin
Publikacja dnia: 21.12.2017
Podpisał: PAN
Dokument z dnia: 10.12.2010
Dokument oglądany razy: 16 280