bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej Polskiej Akademii Nauk nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z
Biurem Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN.

tel.: (+48 22) 182-66-00
fax: (+48 22) 182-70-69 
e-mail: bupn@pan.pl
Polska Akademia Nauk
Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, p. 2103
00-901 WarszawaJeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail. W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie
wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do BUPN PAN.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.Opublikował: Adam Jaskot
Publikacja dnia: 20.06.2016
Podpisał: PAN
Dokument z dnia: 10.12.2010
Dokument oglądany razy: 21 509